PDMAGURA

Máme už 41 ročnú históriu.

PDMAGURA

Obhospodarujeme pôdu v 12 katastrálnych územiach.

PDMAGURA

Zaoberáme sa chovom dobytka.

PDMAGURA

Ročne predáme viac ako 4 200 000 litrov mlieka.

Kto sme

Poľnohospodárske družstvo “Magura“, Zborov má dnes už 41 ročnú históriu. Vzniklo zlúčením viacerých hospodárskych družstiev – JRD Becherov, Chmeľová a štátneho majetku Zborov.

Pri svojom vývoji si prešlo viacerými etapami. Najťažším obdobím bolo obdobie po roku 1989, kedy nebola politická vôľa na rozvoj poľnohospodárskej výroby.

PD “Magura“, Zborov obhospodaruje pôdu v 12 katastrálnych územiach v severnej časti okresu Bardejov v oblasti Ondavskej vrchoviny. Pôdy sú tu stredne ťažké až ťažké svahovité v nadmorskej výške od 300 do 600 metrov nad morom. Hlavnou náplňou úseku rastlinnej výroby je výroba krmív pre živočíšnu výrobu. Pestujeme obilniny, kukuricu na siláž a krmoviny na ornej pôde. Tržné plodiny sú repka ozimná a ostropestrec mariánsky. Výšku úrod vo veľkej miere ovplyvňuje zver.

V živočíšnej výrobe sa hlavne zaoberáme chovom dobytka mliečneho plemena, ktoré chová na 4 farmách v obciach Zborov, Stebník, Chmeľová a Becherov. Hlavným plemenom zaradeným do plemenitby je holsteinské plemeno, ktoré zaručuje vysokú úžitkovosť. Okrem chovu dojníc na mlieko robíme výkrm býkov na jatočné účely na farme Chmeľová. Pred 3 rokmi bolo založené stádo mäsového plemena na farme Becherov. Chováme 1750 ks hovädzieho dobytka ročne predáme cez 4 200 000 litrov mlieka.

Služby pre rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu vykonáva mechanizačné stredisko. Okrem toho existuje na poľnohospodárskom družstve aj malá kovovýroba, ktorá vyrába niektoré výrobky a náhradné diely pre staršie stroje.

Ďalšie odkazy