Verejné obstarávania

Profil obstarávateľa

Podlimitná zákazka

Predmet zákazky: Rekonštrukcia poľnohospodárskych objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania je zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania. Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: VVO č.163/2013, zo dňa 21.08.2013, pod č. 14488-WYP.

Prílohy:

Publikoval: Mgr. Peter Onderík, dňa 30.08.2013

Oznámenie o otváraní ponúk - časť "OSTATNÉ" (45,5kB)

Publikoval: Mgr. Peter Onderík, dňa 13.9.2013

Oznámenie o otváraní ponúk - časť "KRITÉRIA" (45,5kB)

Publikoval: Mgr. Peter Onderík, dňa 25.9.2013

Informácia o výsledku (34kB)

Publikoval: Mgr. Peter Onderík, dňa 23.10.2013

Príloha k ZoD - položkový rozpočet (14 404kB)
ZoD - Profistav (2 443kB)

Publikoval: Mgr. Peter Onderík, dňa 28.10.2013

Správa o realizovanej zákazke (620kB)